Record to Report

február 12.
Az O2C és P2P-hez képest az Record to Report (R2R) üzleti folyamat mindenképpen nehezebben értelmezhető. Jellemzően a főkönyvi könyvvitelért vagy vezetői számvitelért felelős osztályok látják el az R2R szerepköröket, aminek a feladata rendszeres és pontos információk szolgáltatása a menedzsment felé. A menedzsment kifejezés alatt érhetünk operatív vezetőket, pénzügyi vagy felső vezetőket egyaránt.

Az írás célja az általános üzleti folyamatok bemutatása, illetve a kapcsolódó angol kifejezések és rövidítések tisztázása.

Az O2C és P2P-hez képest az Record to Report (R2R) üzleti folyamat mindenképpen nehezebben értelmezhető. Jellemzően a főkönyvi könyvvitelért vagy vezetői számvitelért felelős osztályok látják el az R2R szerepköröket, aminek a feladata rendszeres és pontos információk szolgáltatása a menedzsment felé. A menedzsment kifejezés alatt érhetünk operatív vezetőket, pénzügyi vagy felső vezetőket egyaránt.

Az R2R folyamat lépései:

  • Adatok kigyűjtése
  • Adatok validálása
  • Adatkorrekciók kezelése
  • Adatok konszolidálása
  • Igényeknek megfelelő jelentések előállítása

Üzleti döntés kérdése, hogy az R2R funkciót ellátó csapat(ok) részt vesznek-e az operatív munkában vagy a munkájuk kizárólag az adatok kinyerésére, és annak feldolgozására öszpontosul.

Az R2R folyamat értelmezető a kontrolling (elsősorban nyereség- és költségkontrolling) ciklus részeként is: magába foglalja a adatgyűjtést, monitorozást, tényadatok feldolgozását és beszámolók, jelentések elkészítését. Ugyanakkor az R2R folyamatokhoz nem tartózik hozzá a (üzleti) tervezés és döntéshozatal, ami már kontrolleri vagy vezetői szerepkör.

A vállalatirányítási illetve adattárház rendszerek fejlődésével az R2R feladatok mára nagyrészt automatizálhatóvá váltak, ugyanakkor bevezetésük és karbantartásuk komoly munka és technológia befektetést igényelnek. Tovább bonyolítja a helyzetet az elaprózott landscape, tehát, hogy az információkat sokszor nem egy, hanem több forrásból kell kinyerni, ami megköveteli a manuális munkát.

Érdeklődök számára izgalmas lehet például a Tableau vagy a Qlickview kínálta reportálási lehetőségek:

Tipikus kérdések a menedzsment részéről, amiket az R2R szerepkör hivatott megválaszolni:

Értékesítési vezető:
– Melyek a legnagyobb illetve leggyorsabban növekvő vevőink?
– Elérte-e a Sales csapat a fedezeti összeg céljait?
– Mennyire volt sikeres a leárazás az adott termékcsoportra?
– Milyen hatással volt az árstratégia váltás az adott vevőcsoportra?

Pénzügyi vezető:
– Mekkora a vevői követelésünk vevőcsoportonként?
– Hogy alakult a cash flow-n az elmúlt negyedévben az adott üzletágra?
– Miért csökkent a üzemi eredményünk az elmúlt hónapban?
– Mekkora kifizetések kapcsolódtak a vevői bonuszprogramhoz?
– Javult-e a likviditási rátánk az elmúlt negyedévhez képest?

Treasury vezetők:
– Milyen értékpapír-portfóliót tartunk?
– Milyen tőkeáttétellel dolgozunk, milyen nagyságú és szerkezetű idegen forrást vontunk be az elmúlt időszakban?
– Mekkora az átlagos pénz- és likvid eszköz állományunk?
– Mekkora a tőkeköltség üzletágak lebontva?