Excel függvények angol és magyar nyelven

január 14.

Sok nemzetközi hátterű vállalat használ angol nyelvű Excel-t, míg más itthoni cégek alapértelmezettnek veszik a magyar instance telepítését. Mindenesetre a Microsoft nem könnyítette meg a felhasználók dolgát, mivel párhuzamosan léteznek a függvények magyar, angol vagy akár német megfelelői.

Hasznos lista lehet tehát a függvények angol és magyar megnevezései (illetve további nyelveken):

English/English Hungarian/magyar
ABS ABS
ACCRINT IDŐSZAKI.KAMAT
ACCRINTM LEJÁRATI.KAMAT
ACOS ARCCOS
ACOSH ACOSH
ACOT ARCCOT
ACOTH ARCCOTH
ADDRESS CÍM
AGGREGATE ÖSSZESÍT
AMORDEGRC ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL
AMORLINC ÉRTÉKCSÖKK
AND ÉS
ARABIC ARAB
AREAS TERÜLET
ASC ASC
ASIN ARCSIN
ASINH ASINH
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ATANH
AVEDEV ÁTL.ELTÉRÉS
AVERAGE ÁTLAG
AVERAGEA ÁTLAGA
AVERAGEIF ÁTLAGHA
AVERAGEIFS ÁTLAGHATÖBB
BAHTTEXT BAHTSZÖVEG
BASE ALAP
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETA.DIST BÉTA.ELOSZL
BETA.INV BÉTA.INVERZ
BETADIST BÉTA.ELOSZLÁS
BETAINV INVERZ.BÉTA
BIN2DEC BIN.DEC
BIN2HEX BIN.HEX
BIN2OCT BIN.OKT
BINOM.DIST BINOM.ELOSZL
BINOM.DIST.RANGE BINOM.ELOSZL.TART
BINOM.INV BINOM.INVERZ
BINOMDIST BINOM.ELOSZLÁS
BITAND BIT.ÉS
BITLSHIFT BIT.BAL.ELTOL
BITOR BIT.VAGY
BITRSHIFT BIT.JOBB.ELTOL
BITXOR BIT.XVAGY
CALL HÍVÁS
CEILING PLAFON
CEILING.MATH PLAFON.MAT
CEILING.PRECISE PLAFON.PONTOS
CELL CELLA
CHAR KARAKTER
CHIDIST KHI.ELOSZLÁS
CHIINV INVERZ.KHI
CHISQ.DIST KHINÉGYZET.ELOSZLÁS
CHISQ.DIST.RT KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB
CHISQ.INV KHINÉGYZET.INVERZ
CHISQ.INV.RT KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB
CHISQ.TEST KHINÉGYZET.PRÓBA
CHITEST KHI.PRÓBA
CHOOSE VÁLASZT
CLEAN TISZTÍT
CODE KÓD
COLUMN OSZLOP
COLUMNS OSZLOPOK
COMBIN KOMBINÁCIÓK.ISM
COMBINA KOMBINÁCIÓK.ISM
COMPLEX KOMPLEX
CONCATENATE ÖSSZEFŰZ
CONFIDENCE MEGBÍZHATÓSÁG
CONFIDENCE.NORM MEGBÍZHATÓSÁG.NORM
CONFIDENCE.T MEGBÍZHATÓSÁG.T
CONVERT KONVERTÁLÁS
CORREL KORREL
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COUNT DARAB
COUNTA DARAB2
COUNTBLANK DARABÜRES
COUNTIF DARABTELI
COUNTIFS DARABHATÖBB
COUPDAYBS SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL
COUPDAYS SZELVÉNYIDŐ
COUPDAYSNC SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL
COUPNCD ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM
COUPNUM SZELVÉNYSZÁM
COUPPCD UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM
COVAR KOVAR
COVARIANCE.P KOVARIANCIA.S
COVARIANCE.S KOVARIANCIA.M
CRITBINOM KRITBINOM
CSC CSC
CSCH CSCH
CUBEKPIMEMBER KOCKA.FŐTELJMUT
CUBEMEMBER KOCKA.TAG
CUBEMEMBERPROPERTY KOCKA.TAG.TUL
CUBERANKEDMEMBER KOCKA.HALM.ELEM
CUBESET KOCKA.HALM
CUBESETCOUNT KOCKA.HALM.DB
CUBEVALUE KOCKA.ÉRTÉK
CUMIPMT ÖSSZES.KAMAT
CUMPRINC ÖSSZES.TŐKERÉSZ
DATE DÁTUM
DATEVALUE DÁTUMÉRTÉK
DAVERAGE AB.ÁTLAG
DAY NAP
DAYS NAPOK
DAYS360 NAP360
DB KCS2
DBCS KBKK
DCOUNT AB.DARAB
DCOUNTA AB.DARAB2
DDB KCSA
DEC2BIN DEC.BIN
DEC2HEX DEC.HEX
DEC2OCT DEC.OKT
DECIMAL TIZEDES
DEGREES FOK
DELTA DELTA
DEVSQ SQ
DGET AB.MEZŐ
DISC LESZÁM
DMAX AB.MAX
DMIN AB.MIN
DOLLAR FORINT
DOLLARDE FORINT.DEC
DOLLARFR FORINT.TÖRT
DPRODUCT AB.SZORZAT
DSTDEV AB.SZÓRÁS
DSTDEVP AB.SZÓRÁS2
DSUM AB.SZUM
DURATION KAMATÉRZ
DVAR AB.VAR
DVARP AB.VAR2
EDATE KALK.DÁTUM
EFFECT TÉNYLEGES
ENCODEURL URL.KÓDOL
EOMONTH HÓNAP.UTOLSÓ.NAP
ERF HIBAF
ERF.PRECISE HIBAF.PONTOS
ERFC HIBAF.KOMPLEMENTER
ERFC.PRECISE HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS
ERROR.TYPE HIBA.TÍPUS
EUROCONVERT EUROCONVERT
EVEN PÁROS
EXACT AZONOS
EXP KITEVŐ
EXPON.DIST EXP.ELOSZL
EXPONDIST EXP.ELOSZLÁS
F.DIST F.ELOSZL
F.DIST.RT F.ELOSZLÁS.JOBB
F.INV F.INVERZ
F.INV.RT F.INVERZ.JOBB
F.TEST F.PRÓB
FACT FAKT
FACTDOUBLE FAKTDUPLA
FALSE HAMIS
FDIST F.ELOSZLÁS
FILTERXML XMLSZŰRÉS
FIND, FINDB SZÖVEG.TALÁL, SZÖVEG.TALÁL2
FINV INVERZ.F
FISHER FISHER
FISHERINV INVERZ.FISHER
FIXED FIX
FLOOR PADLÓ
FLOOR.MATH PADLÓ.MAT
FLOOR.PRECISE PADLÓ.PONTOS
FORECAST ELŐREJELZÉS
FORMULATEXT KÉPLETSZÖVEG
FREQUENCY GYAKORISÁG
FTEST F.PRÓBA
FV JBÉ
FVSCHEDULE KJÉ
GAMMA GAMMA
GAMMA.DIST GAMMA.ELOSZL
GAMMA.INV GAMMA.INVERZ
GAMMADIST GAMMA.ELOSZLÁS
GAMMAINV INVERZ.GAMMA
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PONTOS
GAUSS GAUSS
GCD LKO
GEOMEAN MÉRTANI.KÖZÉP
GESTEP KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB
GETPIVOTDATA KIMUTATÁSADATOT.VESZ
GROWTH NÖV
HARMEAN HARM.KÖZÉP
HEX2BIN HEX.BIN
HEX2DEC HEX.DEC
HEX2OCT HEX.OKT
HLOOKUP VKERES
HOUR ÓRA
HYPERLINK HIPERHIVATKOZÁS
HYPGEOM.DIST HIPGEOM.ELOSZLÁS
HYPGEOMDIST HIPERGEOM.ELOSZLÁS
IF HA
IFERROR HAHIBA
IFNA HAHIÁNYZIK
IMABS KÉPZ.ABSZ
IMAGINARY KÉPZETES
IMARGUMENT KÉPZ.ARGUMENT
IMCONJUGATE KÉPZ.KONJUGÁLT
IMCOS KÉPZ.COS
IMCOSH IMCOSH
IMCOT KÉPZ.COT
IMCSC IMCSC
IMCSCH KÉPZ.CSCH
IMDIV KÉPZ.HÁNYAD
IMEXP KÉPZ.EXP
IMLN KÉPZ.LN
IMLOG10 KÉPZ.LOG10
IMLOG2 KÉPZ.LOG2
IMPOWER KÉPZ.HATV
IMPRODUCT KÉPZ.SZORZAT
IMREAL KÉPZ.VALÓS
IMSEC IMSEC
IMSECH KÉPZ.SECH
IMSIN KÉPZ.SIN
IMSINH KÉPZ.SINH
IMSQRT KÉPZ.GYÖK
IMSUB KÉPZ.KÜL
IMSUM KÉPZ.ÖSSZEG
IMTAN KÉPZ.TAN
INDEX INDEX
INDIRECT INDIREKT
INFO INFÓ
INT INT
INTERCEPT METSZ
INTRATE KAMATRÁTA
IPMT RRÉSZLET
IRR BMR
ISBLANK ÜRES
ISERR HIBA.E
ISERROR HIBÁS
ISEVEN PÁROSE
ISFORMULA KÉPLET
ISLOGICAL LOGIKAI
ISNA NINCS
ISNONTEXT NEM.SZÖVEG
ISNUMBER SZÁM
ISO.CEILING ISO.PLAFON
ISODD PÁRATLANE
ISOWEEKNUM ISO.HÉT.SZÁMA
ISPMT LRÉSZLETKAMAT
ISREF HIVATKOZÁS
ISTEXT SZÖVEG.E
KURT CSÚCSOSSÁG
LARGE NAGY
LCM LKT
LEFT, LEFTB BAL, BAL2
LEN, LENB HOSSZ, HOSSZ2
LINEST LIN.ILL
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST LOG.ILL
LOGINV INVERZ.LOG.ELOSZLÁS
LOGNORM.DIST LOGNORM.ELOSZLÁS
LOGNORM.INV LOGNORM.INVERZ
LOGNORMDIST LOG.ELOSZLÁS
LOOKUP KERES
LOWER KISBETŰ
MATCH HOL.VAN
MAX MAX
MAXA MAX2
MDETERM MDETERM
MDURATION MKAMATÉRZ
MEDIAN MEDIÁN
MID, MIDB KÖZÉP, KÖZÉP2
MIN MIN
MINA MIN2
MINUTE PERCEK
MINVERSE INVERZ.MÁTRIX
MIRR MEGTÉRÜLÉS
MMULT MSZORZAT
MOD MARADÉK
MODE MÓDUSZ
MODE.MULT MÓDUSZ.TÖBB
MODE.SNGL MÓDUSZ.EGY
MONTH HÓNAP
MROUND TÖBBSZ.KEREKÍT
MULTINOMIAL SZORHÁNYFAKT
MUNIT MMÁTRIX
N S
NA HIÁNYZIK
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.ELOSZLÁS
NEGBINOMDIST NEGBINOM.ELOSZL
NETWORKDAYS ÖSSZ.MUNKANAP
NETWORKDAYS.INTL ÖSSZ.MUNKANAP.INTL
NOMINAL NÉVLEGES
NORM.DIST NORM.ELOSZLÁS
NORM.INV NORM.INVERZ
NORM.S.DIST NORM.S.ELOSZLÁS
NORM.S.INV NORM.S.INVERZ
NORMDIST NORM.ELOSZL
NORMINV INVERZ.NORM
NORMSDIST STNORMELOSZL
NORMSINV INVERZ.STNORM
NOT NEM
NOW MOST
NPER PER.SZÁM
NPV NMÉ
NUMBERVALUE SZÁMÉRTÉK
OCT2BIN OKT.BIN
OCT2DEC OKT.DEC
OCT2HEX OKT.HEX
ODD PÁRATLAN
ODDFPRICE ELTÉRŐ.EÁR
ODDFYIELD ELTÉRŐ.EHOZAM
ODDLPRICE ELTÉRŐ.UÁR
ODDLYIELD ELTÉRŐ.UHOZAM
OFFSET ELTOLÁS
OR VAGY
PDURATION KAMATÉRZ.PER
PEARSON PEARSON
PERCENTILE PERCENTILIS
PERCENTILE.EXC PERCENTILIS.KIZÁR
PERCENTILE.INC PERCENTILIS.TARTALMAZ
PERCENTRANK SZÁZALÉKRANG
PERCENTRANK.EXC SZÁZALÉKRANG.KIZÁR
PERCENTRANK.INC SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ
PERMUT VARIÁCIÓK
PERMUTATIONA VARIÁCIÓK.ISM
PHI FI
PHONETIC FONETIKUS
PI PI
PMT RÉSZLET
POISSON POISSON
POISSON.DIST POISSON.ELOSZLÁS
POWER HATVÁNY
PPMT PRÉSZLET
PRICE ÁR
PRICEDISC ÁR.LESZÁM
PRICEMAT ÁR.LEJÁRAT
PROB VALÓSZÍNŰSÉG
PRODUCT SZORZAT
PROPER TNÉV
PV
QUARTILE KVARTILIS
QUARTILE.EXC KVARTILIS.KIZÁR
QUARTILE.INC KVARTILIS.TARTALMAZ
QUOTIENT KVÓCIENS
RADIANS RADIÁN
RAND VÉL
RANDBETWEEN VÉLETLEN.KÖZÖTT
RANK SORSZÁM
RANK.AVG RANG.ÁTL
RANK.EQ RANG.EGY
RATE RÁTA
RECEIVED KAPOTT
REGISTER.ID KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ
REPLACE, REPLACEB CSERE, CSERE2
REPT SOKSZOR
RIGHT, RIGHTB JOBB, JOBB2
ROMAN RÓMAI
ROUND KEREKÍTÉS
ROUNDDOWN KEREK.LE
ROUNDUP KEREK.FEL
ROW SOR
ROWS SOROK
RRI MR
RSQ RNÉGYZET
RTD VIA
SEARCH, SEARCHB SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.KERES2
SEC SEC
SECH SECH
SECOND MPERC
SERIESSUM SORÖSSZEG
SHEET LAP
SHEETS LAPOK
SIGN ELŐJEL
SIN SIN
SINH SINH
SKEW FERDESÉG
SKEW.P FERDESÉG.P
SLN LCSA
SLOPE MEREDEKSÉG
SMALL KICSI
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
SQRT GYÖK
SQRTPI GYÖKPI
STANDARDIZE NORMALIZÁLÁS
STDEV SZÓRÁS
STDEV.P SZÓR.S
STDEV.S SZÓR.M
STDEVA SZÓRÁSA
STDEVP SZÓRÁSP
STDEVPA SZÓRÁSPA
STEYX STHIBAYX
SUBSTITUTE HELYETTE
SUBTOTAL RÉSZÖSSZEG
SUM SZUM
SUMIF SZUMHA
SUMIFS SZUMHATÖBB
SUMPRODUCT SZORZATÖSSZEG
SUMSQ NÉGYZETÖSSZEG
SUMX2MY2 SZUMX2BŐLY2
SUMX2PY2 SZUMX2MEGY2
SUMXMY2 SZUMXBŐLY2
SYD ÉSZÖ
T T
T.DIST T.ELOSZL
T.DIST.2T T.ELOSZLÁS.2SZ
T.DIST.RT T.ELOSZLÁS.JOBB
T.INV T.INVERZ
T.INV.2T T.INVERZ.2SZ
T.TEST T.PRÓB
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ KJEGY.EGYENÉRT
TBILLPRICE KJEGY.ÁR
TBILLYIELD KJEGY.HOZAM
TDIST T.ELOSZLÁS
TEXT SZÖVEG
TIME IDŐ
TIMEVALUE IDŐÉRTÉK
TINV INVERZ.T
TODAY MA
TRANSPOSE TRANSZPONÁLÁS
TREND TREND
TRIM KIMETSZ
TRIMMEAN RÉSZÁTLAG
TRUE IGAZ
TRUNC CSONK
TTEST T.PRÓBA
TYPE TÍPUS
UNICHAR UNIKARAKTER
UNICODE UNICODE
UPPER NAGYBETŰS
VALUE ÉRTÉK
VAR VAR
VAR.P VAR.S
VAR.S VAR.M
VARA VARA
VARP VARP
VARPA VARPA
VDB ÉCSRI
VLOOKUP FKERES
WEBSERVICE WEBSZOLGÁLTATÁS
WEEKDAY HÉT.NAPJA
WEEKNUM HÉT.SZÁMA
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.DIST WEIBULL.ELOSZLÁS
WORKDAY KALK.MUNKANAP
WORKDAY.INTL KALK.MUNKANAP.INTL
XIRR XBMR
XNPV XNJÉ
XOR XVAGY
YEAR ÉV
YEARFRAC TÖRTÉV
YIELD HOZAM
YIELDDISC HOZAM.LESZÁM
YIELDMAT HOZAM.LEJÁRAT
Z.TEST Z.PRÓB
ZTEST Z.PRÓBA